?

Log in

No account? Create an account
Глибока незалежність - огляд українських незалежних лейблів - post rock, ambient, folk, indie [entries|archive|friends|userinfo]
always_playback

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Глибока незалежність - огляд українських незалежних лейблів [Aug. 31st, 2009|01:38 am]
always_playback
[Music |Immanu El - Storm | Powered by Last.fm]"Ми досить часто пишемо про різних українських і не тільки музикантів, на цей раз ми хочемо сфокусуватися на тих хто цю музику видає, записує і поширює..." читати далі
LinkReply